Particulieren

Naast advieswerkzaamheden voor vastgoedbeheerders (institutionele beleggers, woningcorporaties en dergelijke) geven wij ook advies aan particulieren.

Staat u op het punt om een appartement te kopen en wilt u weten of de VvE wel goed functioneert? Of bent u een bestuurslid en heeft u een conflict met uw beheerder?

Wij kunnen u begeleiden en/of adviseren. Hoe gaat het in zijn werk? U kunt uw kwestie gratis en geheel vrijblijvend bij ons voorleggen, daarna spreken wij vooraf een duidelijk tarief af en welke werkzaamheden daarvoor worden uitgevoerd.

Voor een beoordeling van het functioneren van de VvE gaan wij na in hoeverre de begroting en verdeling van kosten conform de Akte – en/of Reglement van Splitsing gebeurt en of de reservering voor het planmatig onderhoud afdoende is voor de periode die het meerjaren onderhoudsplan beslaat. Tevens zullen wij de notulen doornemen op genomen besluiten.

Hierna ontvangt u een samenvattend rapport over het functioneren van de VvE. Wij adviseren u ook welke aanvullende vragen u eventueel nog zou kunnen stellen aan de beheerder, het bestuur of de verkopend makelaar.

Vraag direct een offerte aan »