Werkwijze

Wij zullen nooit alleen op basis van een aantal appartementsrechten een offerte opstellen, maar horen graag eerst de wensen van de VvE aan. Pas dan kan een maatwerkofferte afgegeven worden en kan worden bekeken of wij de juiste partij zijn om uw VvE te bedienen.

Als ondernemers beheren wij zélf de VvE. Dit garandeert maximale betrokkenheid met uw VvE, waarborging van continuïteit en behoud van kennis.

Doordat wij veel waarde hechten aan een open en transparante werkwijze maken we voor het voeren van de administratie gebruik van Twinq, een maatwerkpakket voor VvE’s. Twinq biedt eigenaren en bestuurders op ieder moment maximaal inzicht in de financiële en contractuele situatie van een VvE. Dit kan op diverse autorisatieniveaus.

Op het gebied van kostenbesparing door digitalisering lopen wij voorop in de VvE markt.

In plaats van het op papier verspreiden van notariële stukken, verzekeringspolissen, contracten, notulen, technische gegevens, meerjaren onderhoudsplannen, de in- en uitgaande correspondentie en alle financiële stukken zoals begrotingen, jaarrekeningen en facturen, hanteren wij een digitaal archief waarmee alle informatie van de VvE te allen tijde inzichtelijk en/of direct opvraagbaar is met autorisatie op diverse niveaus.

Andere vooruitstrevende processen in ons systeem zijn het digitaal verwerken en laten accorderen van facturen, het verwerken van reparatieverzoeken via een digitaal loket met online status inzicht en een digitaal prikbord voor het bestuur om zaken van algemeen belang te melden. Vanzelfsprekend zijn wij naast alle digitalisering ook “gewoon” telefonisch bereikbaar, het persoonlijke contact mag immers niet verwateren. Digitalisering is volgens ons een middel, maar geen doel op zich.

Overeenkomsten gaan wij aan voor de periode van één jaar. Wij streven uiteraard naar een samenwerking op lange termijn, maar dan wel op basis van bewezen geleverde kwaliteit en niet op basis van een dicht getimmerd langdurig contract.

Vraag direct een offerte aan »

Een heldere visie op VvE beheer,  transparantie, snelheid van onze administratieve verwerking en functiescheiding conform vooraf gemaakte afspraken met bestuurders zorgen voor een werkelijke bevestiging van uw vertrouwen in onze organisatie.